logo
כניסה למערכת
 מבחן בספרות כיתות י2, יא2 יא3
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
לבגרות ניתוח הסיפור העיוורת של שטיינברג לפי עבודה רבעונית 2013 מורה שירלי שור נחמנימנהל אתר 16/12/2013197.50 KBהורדה
 ספרות שכבה יב
 מבחן בספרות ב- 9.5
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
חומר למבחן 9.5נעמי הלוי 03/05/201322.00 KBהורדה
 מגמת ספרות כיתה י
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
הר אדוני סכום נוסףנעמי הלוי 03/05/2013104.00 KBהורדה
הר אדוני ...נעמי הלוי 03/05/2013422.54 KBהורדה
 שירת ימי הביניים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
שירת ימי הביניים נעמי הלוי 19/04/2013736.04 KBהורדה
 כיתה יב "אור"
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
כיתה יב "אור"ענת אורפז 19/11/201222.50 KBהורדה
הר אדוני סכום נוסףנעמי הלוי 03/05/2013104.00 KBהורדה
 הודעות
לחניכי "נגה" היקרים,
אני מקווה שאתם עוברים את הימים האלה בטוב יחסי לפחות,
ושבקרוב מאוד נשוב להתראות.
בינתיים, אנא, קראו את הסיפור המשובץ באתר ביה"ס (מקצועות – ספרות):
"איש זקן מאוד עם כנפיים ענקיות" מאת גרסייה מרקס,
בחרו שתיים מן השאלות המופיעות בסוף הסיפור, ושלחו אלי את התשובות,
או דרך המייל – fdorit@nachshon.org.il, או דרך המשו"ב.
 
עבודה נעימה,
דורית 
תלמידי י"ב שלום רב.
היות שאנו לא נפגשים עקב המצב הביטחוני, אני שולחת קצת חומרים לקריאה ועבודה בבית.
1. שני סיפורים: "סיפור אהבה" /אפלפלד  והשני :"איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות" /ג. גארסייה מארקס.
2. לשני הסיפורים מצורף גם ניתוח היצירה.
כמו כן ישנן הרצאות מתוקשבות על יצירות לבגרות בספרות באתרים של מט"ח ו"חדר מורים ארצי לספרות".
3.באתר מט"ח וכן באתר "חדר מורים לספרות"
מצאו את ההרצאה המתוקשבת על השיר "שיר אמי והנחל" /אורי צבי גרינברג, הקשיבו להרצאה ורשמו לכם סיכום של הדברים.
בבקשה קראו את היצירות ואת הניתוחים המצורפים כהכנה לשיעורים הבאים בכיתות.
במידה ובית הספר לא יחזור לשגרה, אשלח לכם חומרים נוספים.  מאחלת לכולכם ימים של רגיעה, ושנחזור וניפגש בהקדם האפשרי.נעמי הלוי
 שכבת יב'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיפור אהבה - אפלפלדמנהל אתר 18/11/201279.50 KBהורדה
סיפור אהבה - סיפור שראשיתו חתונה ואחריתו מוותמנהל אתר 18/11/2012102.50 KBהורדה
עיון בסיפוראיש זקן עם כנפיים עצומות מאת גבריאל גארסיה מארקסמנהל אתר 18/11/2012183.00 KBהורדה
מסמך 4מנהל אתר 18/11/2012504.50 KBהורדה
מסמך 1מנהל אתר 18/11/2012578.70 KBהורדה
מסמך 2מנהל אתר 18/11/20121.10 MBהורדה
מסמך 3מנהל אתר 18/11/20121.07 MBהורדה
 חומרי לימוד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ערבה - רשימת היצירות לבגרות בספרותמנהל אתר 21/04/201228.00 KBהורדה
אורן - רשימת יצירות לבחינת הבגרותמנהל אתר 21/04/201227.50 KBהורדה
אפרסק - עבודת מבחן - תרנגול כפרותמנהל אתר 21/04/201230.00 KBהורדה
מבחן בספרות "אופק" "סהר"מנהל אתר 18/03/201227.00 KBהורדה
בנק שאלות על הרומןמנהל אתר 13/03/201227.00 KBהורדה
בנק שאלות על דרמה מודרניתמנהל אתר 13/03/201227.00 KBהורדה
כל החיים לפניומנהל אתר 13/03/201298.17 KBהורדה
ביקור הגברת הזקנהמנהל אתר 13/03/2012152.93 KBהורדה
ספרי קריאה חט"עמנהל אתר 22/06/201164.00 KBהורדה
ספרי קריאה - חט"במנהל אתר 21/08/201049.00 KBהורדה
 קאטרינה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל מס' הורדות
קאטרינה תקציר 5מנהל אתר 15/10/2012790.57 KBהורדה717
קאטרינה תקציר 6מנהל אתר 15/10/2012804.67 KBהורדה680
קאטרינה תקציר 2מנהל אתר 15/10/2012838.17 KBהורדה706
קאטרינה תקציר 4מנהל אתר 15/10/2012849.39 KBהורדה704
קאטרינה תקציר 7מנהל אתר 15/10/2012829.30 KBהורדה694
קארטינה תקציר 3מנהל אתר 15/10/2012939.62 KBהורדה689
שאלות על פרק הרומןמנהל אתר 15/10/201230.26 KBהורדה1911
קאטרינה תקציר 8מנהל אתר 15/10/2012781.09 KBהורדה642
קאטרינה תקציר 9מנהל אתר 15/10/2012791.15 KBהורדה949
קאטרינה סיכום 3מנהל אתר 15/10/2012953.34 KBהורדה725
קאטרינה תקציר 1מנהל אתר 15/10/2012835.99 KBהורדה795
קאטרינה סיכום 1מנהל אתר 15/10/2012856.82 KBהורדה771
קאטרינה סיכום 2מנהל אתר 15/10/2012891.80 KBהורדה680
קאטרינה תקציר 10מנהל אתר 15/10/2012844.30 KBהורדה661
קאטרינה תקציר 13מנהל אתר 15/10/2012793.46 KBהורדה615
קאטרינה תקציר 14מנהל אתר 15/10/2012473.95 KBהורדה640
קאטרינה תקציר 11מנהל אתר 15/10/2012789.47 KBהורדה645
קאטרינה תקציר 12מנהל אתר 15/10/2012786.07 KBהורדה758
 כיתה יא - נעמי הלוי
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
אוקיינוס וגלנעמי הלוי 19/11/201224.00 KBהורדה
 כיתה י' - לי קוך
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
כרמללי קוך 20/11/201224.00 KBהורדה
ארגמןלי קוך 20/11/201224.00 KBהורדה
 כיתה יא' - לי קוך
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
נפטוןלי קוך 20/11/201223.50 KBהורדה