logo
כניסה למערכת
 מתמטיקה

משוואת הקו הישר - חמישה שיעורים על משוואת הקו הישר והייצוג הגרפי שלה.

טריגונומטריה במשולש ישר זווית - חישוב גודל צלעות וזוויות במשולש ישר זווית בעזרת פונקציות טריגונומטריות

זוויות בזוגות - זוויות בין ישר החותך שני ישרים מקבילים - זוויות משלימות - זוויות קודקודיות

ניגזרות - הדגמה דינמית של פונקציה והמשיק

מעגל היחידה וגרפים של הפונקציות הטריגונומטריות תצוגה דינמית של הפונקציות הטריגונומטריות

 וקטורים (לכיתה י"ב 5 יח"ל) כל החומר הנדרש לבחינת הבגרות

 לשון
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 היסטוריה
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 כימיה
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 ספרות
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 אנגלית - English
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 מצגות
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
טריגונומטריה במעגל היחידהמנהל אתר 01/02/20162.32 MBהורדה
איך לפתור שאלות מילוליותמנהל אתר 01/02/2016271.00 KBהורדה
 קישורים לאתריי למידה ברשת