logo
כניסה למערכת
 וקטורים - כיתה י"ב 5 יחידות

וקטורים-2

וקטורים-3

וקטורים-4

 השלמות

 

   צפו בסרטים לפי הסדר. לאחר צפיה בכל סרט, יש לפתור את התרגילים ולשלוח למורה לבדיקה.

הפתרון הטוב ביותר יוצג כאן כדי לאפשר לכל הלומדים להשוות ולתקן אם צריך

התרגילים מופיעים וכל שאר המטלות מופיעים בספרים והקישורים הרשומים כאן בהמשך.

 

 

ספר הלימוד:

יואל גבע ואריק דז'לדטי מתמטיקה שאלון 807 (כיתה י"ב) 5 יחידות לימוד כרך ב'

 

 

 

 בחינות במתכונת בגרות

807 MY GEVA בגרויות במתמטיקה

 
   
   

 

 

 תודה

תודתינו לד"ר אביב צנזור על החומר הלימודי, עליו מבוסס מערך השיעור הזה. השיעורים המוקלטים נמצאים באתר Youtube חופשיים לצפיה.

הצגתם כאן נעשית על ידי יצירת קישור למקור. כל הזכויות, אם יש כאלה, שמורות לד"ר אביב צנזור.